NKZ – Nákazy a Vírusy

Táto špecifická lekcia ti pomôže pochopiť zámer Boha s nákazami a vírusmi a dozvieš sa fakty viery, ktoré pre svoj ďalší duchovný život, ako aj službu blížnym v Božom kráľovstve nevyhnutne potrebuješ. Lekcia má za cieľ naučiť ťa porozumieť realite, ktorej dnes čelíme – nákaze Corona vírusu – z pohľadu biblického učenia ohľadom nákaz a vírusov. Naučíš sa tak vidieť, rozumieť a rozlišovať udalosti dnešných čias nielen ľudsky, ale aj z prorockého hľadiska.

Lekcia má za cieľ naučiť ťa porovnať realitu, ktorej dnes čelíme – nákazu Corona vírusu – s biblickým učením ohľadom nákaz a vírusov, aby sme vedeli a pochopili realitu dnešných čias nielen ľudsky, ale aj z prorockého hľadiska. Prístup do tejto časti HZP je možný len už prihláseným študentom. Prihlásenie sa študentov je možné emailom, kliknutím na info@hlaszpuste.com.