NKZ – Nákazy a Vírusy

Tento špecifický kurz ti pomôže pochopiť učenie o nákazách a vírusoch, ako aj zámer Boha s nimi. Dozvieš sa v ňom však aj fakty viery, ktoré pre svoj ďalší duchovný život v prorockých časoch, ako aj pre službu blížnym v Božom kráľovstve nevyhnutne potrebuješ. Lekcia má za cieľ naučiť ťa porozumieť realite, ktorej dnes čelíme – nákaze Corona vírusu – z pohľadu biblického učenia a prorockého hľadiska ohľadom nákaz a vírusov, lebo svet čaká posledná a ešte väčšia nákaza, než je táto.

Lekcia má za cieľ naučiť ťa porovnať realitu, ktorej dnes čelíme – nákazu Corona vírusu – s biblickým učením ohľadom nákaz a vírusov, aby sme vedeli a pochopili realitu dnešných čias nielen ľudsky, ale aj z prorockého hľadiska. Prístup do tejto časti HZP je možný len už prihláseným študentom. Prihlásenie sa študentov je možné emailom, kliknutím na info@hlaszpuste.com.