PKC – Pochopenie Konca Čias

Tento kurz poskytuje prehľad štrnástich tém, ktoré sa týkajú proroctva konca čias, vrátane proroctiev o Spojených štátoch, novom svetovom poriadku, 3. svetovej vojne, Svätom Rímskom Impériu a mnohých ďalších, až po príchod Božieho kráľovstva. Po absolvovaní kurzu by mal každý študent poznať všetky dôležité pojmy biblického proroctva, ktoré sa týkajú židovského národa i medzinárodného kresťanského spoločenstva. Cieľom tohto špecifického vyučovania, je pomôcť kresťanom posledných čias nielen poznať proroctvá Písma a ich význam, ale aj dokázať sa orientovať v procese naplnenia týchto proroctiev v týchto posledných časoch, ktoré práve žijeme. 

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. Kurz je prístupný 14 týždňov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (55,00 € na účet: číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; do správy pre prijímateľa: PKC). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz