RPT – Pokánie, jeho Skutky a Ovocie

Dovoľ mi opýtať sa: Máš biblické poznanie o pokání? Vieš ako sa robí? A poznáš jeho ovocie? Poznáš duchovné aj fyzické následky nekajúcnosti? Ak si hoc len na jedinú otázku odpovedal záporne, potom aj tebe toto poznanie učenia Písma o pokání chýba. A komu ono chýba, ten pokánie žiť nemôže. Ty to však hneď teraz môžeš zmeniť.

Kurz obsahuje cca. 6 hodín audio prednášok, rozdelených na 6 lekcií, poznámky v PDF formáte na stiahnutie a 6 kvízov na zopakovanie učiva. Zápis do kurzu bude možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: RPT). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz