PRL – Vstup do Seba

Kto do seba naozaj nevstúpi, stratí sa vo svojej pýche a hriešnom zmýšľaní, nikdy sa k svojim hriechom neprizná a nebude z nich ani robiť pokánie. A naopak, každý, kto skutočne vstúpil do seba, kto žije pokánie Božím spôsobom, ten vstúpil aj do večného života.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL033). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.