Počúvaj a Pochop

Čo je prekážkou, že toľkí dnes Božiemu Slovu nerozumejú a nechápu význam Ježišovho učenia, aj keď Písmo už nejaký čas študujú, alebo sa s Ním aj modlia?  Odpoveď aj východisko z labyrintu nepochopenia sa dozvieš v lekcii.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL002). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Pri objednávke perličky vo forme brožúrky na čítanie klikni na email: info@hlaszpuste.com a pre platbu uveď kód: PPL002

Prihlásiť sa na tento kurz