Tomu, kto má, sa pridá

Ježiš nás učil: “Kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo si myslí, že má.” Znie to úžasne. Ale čo máme mať, aby nám mohlo byť pridané? Či to už máš, alebo ešte nie, sa dozvieš v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so právou pre prijímateľa: PRL005). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz