Posledné očkovanie vôbec

Celý svet šalie za vakcínou a po očkovaní. Túžba po normálnom živote je zdravá a na mieste. Ale dovoľ mi upozorniť ťa, že ak sa tzv.ochrana obyvateľstva deje globálne, už to nie je náhoda, ani vec “nevinná”, či “normálna”. Inak povedané: Boh ľudstvo pred každou globálnou udalosťou varoval a to proroctvom o nej. Áno, varoval nás aj pred týmto posledným očkovaním ľudí vôbec.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL016). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz