Boží Spôsob

Boh nám prikázal: Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou a celou svojou mocou. Tým nám zjavil, že vzťah s Ním je nemožné budovať, ani udržiavať spôsobmi, aké platia v spoločenstve ľudí, Boha neznalých. Tu teda žiaden “môj” ani “tvoj”, ani “svoj” spôsob neplatí a nebude tolerovaný. Preto ti v perličke odovzdávam zjavenie toho Božieho.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL017). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Pri objednávke perličky vo forme brožúrky na čítanie klikni na email: info@hlaszpuste.com a pre platbu uveď kód: PPL017

Prihlásiť sa na tento kurz