Chrámová Daň Novej Zmluvy

Táto daň bola v časoch Starej Zmluvy určená pre chod a údržbu Svätostánku na púšti, ako prejav vďačnosti za ochranu pred smrteľnou nákazou. Aké príznačné pre naše časy, však? Písmo učí, že Boh neprebýva v stánkoch, ani kostoloch, zhotovených ľudskými rukami. Ani sa Mu neslúži spôsobom, ktorý platil v Starej zmluve. O čom je teda chrámová daň dnes? A čo ňou nie je?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL025). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz