Slepí od Narodenia

Mnohí medzi nami sú duchovne, aj mentálne nevidiaci, či slepí. Iní sú slepí morálne, sociálne, či inak. Ale i keď sú takto slepí od narodenia, nie je to ani pre hriech ich rodičov, ani ten ich, ale pre zjavenie Božej slávy. Riešením je teda Ježiš a Jeho spôsob uzdravenia. Budú však ochotní Ho prijať?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL032). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz