Boží Zákon Zrušený? Nikdy!

Prečo niektorí Božiemu Slovu rozumejú a iní nie? Prečo niektorým študentom biblických škôl aj vysvetlené Božie Slovo pripadá nedosiahnuteľné, vzdialené, cudzie, či mätúce? Tvrdíš, nebodaj, alebo veríš, že bol Starý Zákon zrušený? Po vypočutí perličky to už nikdy nespravíš.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL037). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz