Nepochopené Bohatstvo

Materiálne bohatstvo jedných pohoršuje, iných inšpiruje. Ale pravdou zostáva, že – a zdôrazňujem materiálne bohatstvo,- je vo svojej podstate väčšinou absolútne nepochopené a preto nemôže byť väčšinou ani prijaté. Boh ho však chce dať naozaj každému, lebo je potrebné.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL040). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com..

Prihlásiť sa na tento kurz