Somári, Oslice a Osliatka

Vieš, kedy sa z vinice stane maštaľ? Keď človek zabudne aj na to, čo sa každé nemé zviera učí obyčajným pozorovaním svojho okolia. Inými slovami, keď ľudská duša padne pod úroveň vola, aj osla, zatiaľčo už aj tá opica sa naučila, čo vie každý vôl aj somár. Perlička ti povie, ako toho osla z jamy vytiahnuť.

Obsahom perličky je lekcia vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL049). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz