Varené v Mlieku

Mlieko má, čoby Biblický symbol, viacnásobný význam. Na jednej strane zjavuje požehnanie a prosperitu, na druhej hriech krutosti. A ani tu to nekončí. Ver mi, z tohto mileka si ešte nikdy nepil, ani syra si z neho nejedol. Ale po jeho prijatí pochopíš, aké mocné toto mlieko v pravde je. Perlička je určená predovšetkým, rodičom, čoby svedkom viery pre svoje deti, a všetkým učiteľom aj vychovávateľom budúcej generácie.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL053). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz