Ustavičná Modlitba

Čo znamená: ustavične sa modliť? Dá sa to vôbec? A nájde sa vôbec niekto v tomto 21.storočí, kto sa naozaj ustavične modlí, alebo po takej veci čo i len túži? Samozrejme, že áno. A prezradím ti tajomstvo: zasvätencom falošného kresťanstva sa preto stať nemusíš, o tom reč v perličke reč vôbec nebude. Je to oveľa, oveľa lepšie a mocnejšie.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL055). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz