Nepochopené Sebaovládanie

Deviatym z darov Ducha Svätého, opísaných v liste Galaťanom, je Sebaovládanie. Je to kvalita charakteru, ktorú dnešný človek učený nie je a nechce byť. Ale chýba aj tzv.veriacim. A pretože o nej človek vie až zúfalo málo a nechápe, že ona je prostriedkom pravej slobody a vplyvu i požehnania, a že bez nej nemôže vlastniť žiadne hodnoty, lebo by nimi plytval ako doposiaľ.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL056). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz