Kožné Problémy

Boh je nesmierne láskavý a milosrdný Otec a preto nečudo, že Jeho Slovo, ktoré nazývame Biblia, obsahuje mnohé zákony o čistote a svätosti. Ak ich spoznáme a budeme dodržiavať, ušetríme sami sebe a aj našim teenegerom mnohé kožné problémy ako akné, psoriáza, rozličné dermatitídy, Hansenova choroba (lepra) ale aj mnohé ďalšie. Božia vôľa je, aby sme všetci boli zdraví, nie behali po lekároch. Áno, vidíš správne: kožné choroby majú duchovný základ.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu a mini kvíz. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL059). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz