Moc Kristovej Krvi

Pre všetkých, ktorí poslúchli príkaz Boha BYŤ Znovuzrodený a žijú pokánie, lebo chcú dar Ducha Svätého a skrze Neho Večný Život prijať nie naoko, ale NAOZAJ. A pre tých, ktorí Ho prijali, aby vedeli, Koho aj Čo všetko prijali.

Obsahom perličky sú DVE prednášky vo forme audio streamingu. Perlička je prístupná po zaplatení školného (20,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; so správou pre prijímateľa: PRL063). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz