Boží Služobník

Aj teba už napadla otázka: Kto je to vlastne ten Boží Služobník? A podľa čoho vieme, kto je ním naozaj a kto sa zaň len “prezlieka”? Perlička je určená špeciálne všetkým znovuzrodeným Bratom a Sestrám v Kristovi, ktorí rastú do dospelosti v Kristovi aj tu. Je POVZBUDENÍM k bdelosti a pomôckou v rozlišovaní skutočných, Božích služobníkov, od tých falošných.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL064). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Pri objednávke perličky vo forme brožúrky na čítanie klikni na email: info@hlaszpuste.com a pre platbu uveď kód: PPL064

Prihlásiť sa na tento kurz