Kadidlo

Vieš, čo je to kadidlo? Nie, nepýtam sa na zmes bylín, ani chemické zloženie materiálneho kadidla. Pýtam sa ťa, či vieš, čo žiadal Boh, keď prikázal svojim kňazom páliť kadidlo na oltári dvakrát denne vo svätyni a svojmu veľkňazovi raz do roka vo Svätyni Svätých.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL067). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz