Snaha o Dokonalosť

Pri znovuzrodení sa stávame Kristovými kráľmi aj kňazmi. A čoby kňazom je nám prikázané prinášať Bohu nielen dokonalé obety, ale aj my sami musíme byť v momente ich prinášania prijateľní Bohu. Ak takí nie sme, naša osobná neprijateľnosť doslova znehodnocuje prinášanú obetu. A márne obety sú Bohom zakázané.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL069). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz