Vyznaj Uznanie Hriechov

Pokánie sa robí, iste. Ale vieš ako vyznať  hriechy? Nenamýšľaj si, lebo ani to sa bez Božej náuky nedá. Je logické, že ak sme aj vyznávať hriechy učení, je jasné, že sami to naozaj nevieme. Aké zjavenie, však?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL077). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz