Dôležitosť Prípravy na Zákon

Zaprel si sa znútra a máš problém s prijatím Otcovho prisľúbenia, netušiac, že menovateľom je nedôsledná príprava? Učenie ti pomôže hľadieť a vidieť aj pochopiť, čo sa stalo.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL079). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz