Neprípustný, Vlastný Výklad

Aj ty máš vlastnú vieru, vlastný spôsob slávenia sviatkov, vlastné to a tamto a to minimálne vo väčšine vecí, týkajúcich sa viery. Takto však tvrdíš, že sa riadiš vlastným výkladom Písma. A či ty vieš, človeče, že tento výklad Svätého Písma, ako aj viera v rovnaký výklad nespasených, či podvodníkov je Bohom zakázané a smrteľne nebezpečné?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL092). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz