Pevnosti Tvojho Zmýšľania

Povedali ti, že Ducha Svätého prijímaš tak, že IBA vyhlásiš, že Ho prijímaš, ale ty vidíš, že Evanjeliá aj Skutky Apoštolov učia jasne, že takto Ducha Svätého neprijal ani človek Ježiš, ani NIK po ňom? Chceš Ducha Svätého prijať, ale “nemôžeš”, lebo namiesto Neho si plný zastrašovania, váhania a pevností argumentov tvojho vlastného myslenia? Ako nad nimi triumfovať a stať sa Božím vo všetkom, sa dozvieš v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL097). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz