Na Ôsmy Deň

To najlepšie prichádza vždy na koniec: Sviatok Stánkov je prikázané sláviť sedem dní. A potom Boh prikázal na ôsmy deň slávnostné zhromaždenie, teda Sviatok ihneď po Sviatku! A aj ho tak nazval: Zhromaždenie Ôsmeho Dňa. Prečo? Čo nám tým chce povedať? Dozvieš sa v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL098). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz