Závažie Neúprimnosti

Úprimnosť je vlastnosť, ktorú si na iných vážime nielen my, ľudia. Boh má zvlášť záľubu v úprimných srdcom a práve takým je dôverným priateľom. Príslovie: “Akého priateľa máš, takým si sám”,  je naozaj pravdivé. Neúprimnosť je záťažou, ktorá duše ťahá do smrti. Zbav sa ho!

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL102). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz