Nakoniec

Už ťa napadlo, čo nás faraónove a Jozefove sny učia o nás? Akú pravdu zjavujú o tom, akí duchovne naozaj sme a akú budúcnosť si zotrvávaním vo svojej predstave o viere a jej prežívaní naozaj sami pripravujeme? Skús a presvedč sa, akú mocnú pravdu sa o sebe dozvieš. Hľaď a viď, duša, kam naozaj kráčaš.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL103). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz