Zmarený pôst

Boh nám dal možnosť absolútnych víťazstiev, iste! Ale s nimi nám dal aj svoju náuku spôsobu, priebehu aj všetkých súvislostí, ktorú mnohí napriek všetkému stále zanedbávajú. Tragické je, že ani fyzická slabosť v pôste, ani neprítomnosť ovocia, a poznania ich neprijme zamyslieť sa, že to nebol pôst, aký chcel Boh. Perlička je varovaním pred znevažovaním Boha v čase pôstu.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL104). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz