Kuľhaví na dve strany

Predtým, než Eliáš pozabíjal 850 falošných prorokov, obrátil sa najprv na Boží ľud s otázkou na telo, ktorá zjavuje hriech, z ktorého, ak si naň človek zvykol, je takmer nemožné sa vrátiť. Lebo pre toho, kto ním hreší, sú pripravené pošmúrne temnoty a mrákavy, nie Božie Kráľovstvo. Ale Eliášova otázka je na mieste aj dnes: “Dokedy budete kuľhať na dve strany?”

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL108). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz