Spoločné Zdieľania

List Hebrejom nám vyslovene zakazuje zanedbávať spoločné zdieľanie náuky. Nezdieľať čo sa v Biblii učím, alebo mlčať na zdieľaní, je teda hriech, ktorý vedie do smrti. Viac sa o tejto téme dozvieš v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL115). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz