15 Životných Lekcií Kráľa Dávida

Odvážny bojovník, vášnivý muž. muž rodiny, verný Boží služobník a človek hlboko zasiahnutý svojím okolím, kráľ Dávid žil búrlivý a víťazný život. Bol praotcom kráľovskej dynastie vyvolenej Bohom, ale veľmi trpel pre spory, najmä zo strany svojich najbližších. Tu je pätnásť lekcií zo života Kráľa Dávida, podľa ktorých môžeme žiť všetci:

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL119). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz