Pomazanie

Oleje, voňavé masti, aromatické látky, parfémy, voňavky …. Perlička obsahuje všetko, čo si vždy chcel, potrebuješ, a súc veriaci v Kristovi naozaj máš vedieť o pomazaní, každom jeho aspekte a aj matérii. Vrátane pomazania chorých. Toto učenie Pravdy ťa bude dvíhať z kresla.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL122). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz