Kto Je To Boží Služobník?

Už si niekedy slúžil Bohu ako JEHO služobník? Vieš, kto je to Pánov, alebo Boží služobník, ako o tom učí Božie Slovo? Poznáš rozdiel medzi Božím služobníkom a tým, kto ním nie je? Vieš, ako sa Bohu slúži naozaj? Dozvieš sa v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška BUDE prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL125). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz