O Požičiavaní

Je pravda, čo sa hovorí: “Ak niekomu niečo požičiaš, nečakaj to dostať späť?” Je toto obsahom Božej náuky o požičiavaní? Aj ja sa ťa opýtam: A vieš ty, duša, čo Boh o požičiavaní naozaj učí? A vieš, čo požičiavanie vecí našim blížnym učí nás? Dozvieš sa v Perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL127). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz