Núdzni vs Leniví

Toto je skutočný bonbónik pre “feinschmeckerov” medzi nami. Kto sú skutočne núdzni a kto sú leniví? Máme pomôcť ľuďom, ktorí si nepomôžu sami? Máme pomôcť lenivým? Perlička obsahuje náherné, čarovne pichľavé a definitívne oslobododzujúce pravdy.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL131). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz