Duch Svätý k tebe hovorí

K mnohým Veriacim dnes Duch Svätý naozaj hovorí, ale oni Ho buď prehlušujú, neposlúchajú, alebo dokonca vedome ignorujú. Podľa čoho však vieme, že k nám Duch Svätý naozaj hovorí? Chceš naozaj spraviť koniec svojej neistote v tejto veci? Táto ŠTVOR – Perlička je zjavením a náukou Slova o štyroch spôsoboch, ktorými sa nám Duch Svätý naozaj snaží niečo povedať.

Obsahom perličky sú 4 prednášky vo forme audio streamingu. Perlička je prístupná po zaplatení školného (25 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL139). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz