Dva Druhy Svedkov

Súc znovuzrodení sme volaní byť svedkami Krista vo svete. Ale aby sme sa nimi mohli stať na slávu Boha, potrebujeme poznať a pochopiť Jeho učenie o svedkoch a svedectve. Aj tých, ktorých máme v sebe samých….

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL089). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz