PRL – Sabat či NIE sabat?

Slávenie Sabatu v dnešných časoch je kameňom úrazu drvivej väčšiny kresťanov a falošné kresťanstvo sa svojou manifestáciou sabatu Bohu rúha a ani o tom nevie. Netušiac, čo Boh o sabate učí a prikazuje, ľud tento nie zasväcuje, ale znesväcuje, čím sa sám zbavuje požehnania, ktoré mu Boh dať chce.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: PRL018). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.