PRL – Tomu, kto má, sa pridá

Ježiš nás učil: “Kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo si myslí, že má.” Znie to úžasne. Ale čo máme mať, aby nám mohlo byť pridané? Či to už máš, alebo ešte nie, sa dozvieš v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PRL05). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.