Tzv. Pánova Večera

“Toto je Moje Telo, ktoré sa obetuje za vás”,  “Toto je moja Krv, ktorá sa VYLIEVA za vás i za všetkých na odpustenie hriechov”. Toto Robte na moju PAMIATKU. Skutočná pravda o slávení Pánovej Večere, ktorú si mnohí zamieňajú s rituálnym obetovaním démonom.

Obsahom DVOJ-perličky je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (15,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL075). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz