FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je nielen úvodným a teda kľúčovým pre absolvovanie všetkých ostatných kurzov biblického učenia. Je určený všetkým, hlboko duchovne hladným a smädným po Pravde, Kristovi a Jeho Spravodlivosti. Kurz je vskutku ohlásením skutočnej viery, založenej na Skale zjavenia – Kristovom Slove, s cieľom oslobodenia veriaceho od strachu z Boha a Jeho Slova. Bohaté učenie biblických právd detailne odhaľuje falošné náuky vrámci kresťanstva a ich pôsobenie. Študent kurzu takto v 15 lekciách nadobudne pravý základ viery a bude schopný duchovne rásť do plnej podoby a obrazu Krista v ňom. Po absolvovaní kurzu bude pripravený slobodne sa rozhodnúť pre prijatie spásy Ježiša Krista ako aj dar Svätého Ducha a pre ďalší život a rast vo viere, učení a moci Božieho syna. Kurz je prístupný len serióznym záujemcom o poznanie Pravdy – Krista a Jeho spásu.

Obsahom kurzu, je 15 lekcií – vyše 20 hodín prednášok (nie audio nahrávok) na tému Pravá Viera, poznámky na stiahnutie ku každej lekcii a 17 kvízov. Zápis do kurzu je možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Take this Course