FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je treťou Kristovou doktrínou. Je vstupnou bránou do duchovného života a je určený všetkým hladným a smädným po Pravde a Spravodlivosti, aj osobnom stretnutí sa s Kristom. Bohaté učenie biblických právd o viere a jej pôsobení a moci detailne odhaľuje falošných prorokov, ich náuky a odhaľuje ich zhubné pôsobenie vrámci kresťanstva. Chceš spoznať pravý základ svojej viery? Chceš mať istotu, že veríš živému Bohu a nie bájkam o Ježišovi, ani rozprávkovým bytostiam? Si schopný aj ochotný preskúmať vlastnú vieru skrze Svetlo sveta – živé Slovo, Ježiša Krista? Potom je kurz práve pre teba. Po jeho absolvovaní budeš schopný ďalej duchovne rásť do plnej podoby Krista, pripravený na znovuzrodenie a pre ďalší život a rast vo viere, učení a moci Božieho Syna/ Dcéry. Do štúdia sú pozvaní všetci, ktorí túžia poznať a prijať Krista a byť znovuzrodení.

Obsahom kurzu, je 15 lekcií – vyše 20 hodín prednášok (nie audio nahrávok) na tému Pravá Viera, poznámky na stiahnutie ku každej lekcii a 17 kvízov. Zápis do kurzu je možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: FTH). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz