ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 2

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je druhá časť učenia o pravom pôvode a charaktere najobávanejšieho a najmilovanejšieho Rabína, Ježiša Krista.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz