ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 1

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, je minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúcich kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.