ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 1

Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie Jánových vízií, ako aj obrazov a učení, ktoré sa v knihe Zjavenia nachádzajú, pretože je to nevyhnutné pre poznanie Božieho plánu pre ľudstvo, pred Jeho druhým príchodom a nastolením Jeho kráľovstva na tejto zemi. Kniha Zjavenia, napísaná apoštolom Jánom počas exilu na ostrove Patmos, sa medzi knihami Biblie bežne považuje za najťažšie pochopiteľnú knihu. Keďže my sme generácia, ktorá udalosti Knihy zjavenia zažije, je pre všetkých Kresťanov nevyhnutne dôležité práve porozumenie Jánových videní. V tomto semestri sa študenti prepracujú knihou Zjavenia verš po verši, aby získali dôkladné pochopenie týchto spisov a toho, aké relevantné dnes naozaj sú, aj keď boli napísané zhruba pred 1900 rokmi. Kurzy ZJV 1 a ZJV2 sú vrcholom výuky proroctiev a prípravou pre život uprostred naplnenia proroctiev v našich časoch.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, BUDE minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúcich kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (kurz je momentálne v príprave). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz