Dávaj Pozor

12 SEPTEMBRA 2023
Mnohí si myslia — lebo tak ich naučili, — že bez ohľadu na to, ako ďaleko zablúdili, cesta návratu je pre každého vždy otvorená. Nie je to však pravda o všetkých, čo zablúdili.

Návrat k Bohu, často prekladaný ako „pokánie“, neznamná len výčitky svedomia za minulé zlé skutky. Presahuje ich. Zahŕňa hlbokú duchovnú transformáciu a opätovné spojenie so svojím skutočným ja a naším Stvoriteľom. Kristus dušu každého jednotlivca očistil svojou predrahou Krvou. Ale nie každá Mu je za Jeho sebaobetavú lásku patrične vďačná. To preto duše mnohých nie sú a duše väčšiny — lebo tak učí Písmo — nikdy nebudú neodmysliteľne spojené s Bohom.

To budú len tie, ktoré prostredníctvom procesu Návratu toto spojenie odhaľujú a posilňujú. Tieto duše svoje chyby nepovažujú za trvalé chyby, ale za príležitosti na rast.

Biblia učí, že sú aj hriechy, ktoré vedú k smrti. Inak by sme v Písme nečítali o Judášovi, Šimonovi Čarodejníkovi a iných, ktorí, rovnako ako Ezau, od Boha zablúdili a žiadna cesta návratu pre nich otvorená už nebola. Vidíme teda, že nie je pravda, že bez ohľadu na to, ako ďaleko sme zablúdili, cesta návratu je pre nás vždy otvorená. Také zmýšľanie je sebaklam tých, ktorí nedávali pozor, keď k nim Boh hovoril.

Najnovšie príspevky