Dobré znamenia

31 JANUÁRA 2023
Tvoja duša môže spať hlbokým spánkom, ale svet okolo teba je pripravený na zmenu.

Kedykoľvek sa veci zhoršili, Židia hovorili: „Toto je znamenie! Mesiáš prichádza!”

Ale v tých dňoch by mesiánska éra znamenala radikálnu zmenu v prirodzenom poriadku vecí.

Dnes, hoci ľudská duša spí hlbokým spánkom materializmu, samotný hmotný svet je pripravený.

Mesiáš sa vracia.

Najnovšie príspevky