Dobrovoľná Obeta

6 FEBRUÁRA 2022
Veľkňaz nášho vyznania, Ježiš Kristus, pre nás vytýčil program snahy (služby) mysľou a hľadania pravdy, aby sme mohli nanajvýš úprimne preskúmať každý náš pohyb, aby sme si boli istí, že je striktne v súlade s Pravdou a že tento prichádza skrze snahu, námahu.

Dt 6,5: Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou a celou svojou mocou 

Toto úsilie neznamená – ako si niektorí úplne mylne myslia – že máme zázračne rozdrviť vrchy a rozbiť skaly, či obrátiť svet hore nohami. Absolútnou pravdou je, že akékoľvek úsilie, akýkoľvek skutok, nech už je akýkoľvek, je dokonale uspokojivý, keď sa vykonáva so skutočným úmyslom, zámerom:

Požehnanie vyslovené so zámerom; slovo modlitby ako sa patrí – v bdení duše, s pripraveným srdcom a vedomím „pred Kým stojíš“; úryvok v jednej z piatich kníh Zákona s vedomím, že ide o Božie slovo; verš Žalmov; prospešná povahová črta vyjadrená v spriatelení sa s iným s láskou a náklonnosťou.

Pravda je taká, že dosiahnutie takej úrovne modlitby si vyžaduje veľké a intenzívne úsilie, čo znamená jednoducho preštudovať veľkú časť Biblie a pochopiť ju – každý podľa svojich schopností – a potom ti Boh pomôže byť tým, čo si Pravda vyžaduje.

Najnovšie príspevky