Duchovná Matematika

1 NOVEMBRA 2022
Matematika (ak sa to tak ešte nazýva) bola môj “postrach Denis”. Dnes už ním nie je. Preto, keď sa snažím pochopiť situáciu, alebo niečie správanie, alebo najlepšie predpovedať výsledok istej situácie, či konania, použijem práve tento výraz: “Spočítaj si to.”

Či už je to pravda alebo nie, matematika pre mňa predstavuje realitu takú, aká je – bez skresleného vnímania, zbožných túžob alebo odporu voči tomu, čo len je.

Na “čísla” sa však dá pozerať aj inak.

Možno jednou z lekcií Písma zvanou „Odíď odtiaľ“ je naučiť sa nový typ matematiky, „duchovnú matematiku“. Niekedy meriame náš úspech v akomkoľvek našom úsilí iba na základe čísel, ale už si sa pozrel za čísla a videl prínos a vplyv, ktorý môžeme mať? A čo naše vlastné skúsenosti a rast počas celého procesu? O kapitáli uvažujeme veľmi obmedzene-  iba v peniazoch,-  ale čo keby sme ho rozšírili tak, aby zahŕňal sociálny kapitál, kapitál vzťahov a duchovný kapitál? Nie sú práve totooblasti, v ktorých počítame naše požehnania?

Sprav rozumnú investíciu

„Odíď odtiaľ“ je príkaz od Boha Abrahámovi, aby odišiel zo svojej „krajiny“, „miesta narodenia“ a „domu svojho otca“. Tieto miesta nie sú len geografické, ale aj psychologické: predstavujú vplyvy a predsudky našej spoločnosti, kultúr a doby, našej prírody, našich zdedených génov, našich dispozícií a našej pôvodnej rodiny. Nie je fantastické, ako nás tento jediný príkaz učí sebaobrane pred sebaklamom našej mysle?

Zatiaľ čo debata zúri už desaťročia o tom, čo je silnejšie – výchova alebo charakter – ktorákoľvek zo strán tohto argumentu je poddaná kontrole vykonávanej vonkajšou silou alebo okolnosťami mimo našej kontroly, a teda obmedzením.

V chaldejskom meste Ur boli Abrahám a Sarah mimoriadne bohatí a vplyvní, úspešní podľa matematiky každého. Abrahám a Sára opustili svoje materiálne pohodlie, aby išli do krajiny, ktorú im ukázal Boh – a tá neoplývala mliekom a medom. Bolo tam pusto. Bol tam veľký hlad a museli sa vydať do Egypta. Preto musí myseľ toho, kto trpí na mentálny sebaklam “trpieť hladom na všetko”, čo sebaklam živí.  Príkaz „Odíď odtiaľ“ však uviedol do pohybu reťaz udalostí, ktoré zmenili nielen život Abraháma a Sáry, ale celý priebeh ľudských dejín.

Cesta aktualizácie je oslobodiť sa od obmedzení. Ale nie sme sami. Abrahám a Sára nás naučili, že každý z nás má priamy a dôverný vzťah so svojím Stvoriteľom. Sami sme obmedzení. Spojení s Bohom – a jeden s druhým – sme transcendentní. Ísť v stopách Abraháma a Sáry neznamená opustiť miesta a ľudí, ktorých milujeme, alebo sa vzdať pohodlia či spôsobu života. Očakáva však, že by sme mali byť ochotní prehodnotiť naše predpoklady, naše priority. Čo sa týka našej spoločnosti, kultúry a doby, môžeme sa oslobodiť od viny a osočovania a byť nie etickými, ale Božími, láskavými a zodpovednými občanmi a členmi našich komunít?

Sme ochotní prerozprávať príbehy, v ktorých sme obeťani so súcitom s tými, ktorí nám ublížili? Keď sa pozrieme do nášho vnútorného kruhu, čo považujeme za naše vzácne komodity a čo znehodnocujeme? Čo dávame zadarmo a čo hromadíme? Neplytváme tisícami hodín života pre nič? Investujeme svoj sociálny, vzťahový a duchovný kapitál rozumne?

„Odíď odtiaľ“ je o mapovaní duchovnej cesty našich životov.

Pre vlastné dobro si to spočítaj.

Najnovšie príspevky