Dva Aspekty

1 JANUÁRA 2022
Boží Zákon v istej pasáži skúma rodokmeň Mojžiša a Árona, pretože ich rodokmeň bol dôležitým faktorom, ktorý prispel k tomu, že ich židovský ľud prijal ako vodcov.

Ex 6,26: Toto sú Áron a Mojžiš.

Mojžiš bol “vysielačom” Zákona, ktorý dostal od Boha. „Mojžišovský“ aspekt nášho života je teda štúdiom Božieho Zákona a vykonávaním Jeho prikázaní.

Áron bol prvým veľkňazom. „Áronovským“ aspektom nášho života je teda modlitba, pretože modlitba preniká k Bohu rovnako, ako obety, ktoré prinášali kňazi.

Zákon niekedy spomína Mojžiša pred Áronom a inokedy Árona pred Mojžišom. Vieš prečo? Lebo tým nás Boh učí, že niekedy si musíme najprv preštudovať Zákon alebo splniť nejaké prikázanie, aby sme sa v modlitbe správne spojili s Bohom. A inokedy sa budeme musieť spojiť s Bohom prostredníctvom modlitby, ešte pred štúdiom Zákona alebo plnením prikázaní zákona, aby sme mohli študovať alebo konať v nezištnej oddanosti Bohu.

Úžasné, však?

Najnovšie príspevky