Dve Armády a My

19 FEBRUÁRA 2022

Po vydaní správy Pentagonu a priznaní vlády USA o vlastníctve nielen 9 lietajúcich tanierov, ale aj niekoľko ich “okupantov”, si svet pomaly zvyká na realitu tzv.fenoménu UFO (alebo UAP). Pravdou však je, že USA vláda už niekoľko rokov obyvateľov na inváziu UFO pripravuje. Ale Boží anjeli sú na zemi prítomní už od stvorenia vesmíru a neustále v našom prostredí pôsobia tak, aby sa diala Božia vôľa na zemi. Len vďaka Duchu Svätému však môžeme odhaliť subtílne vplyvy aj plány Satana a jeho anjelov, ich sústredenie sa na žiadostivosť ľudí, aj vysielanie príťažlivých impulzov tým, ktorí sú im prístupní vďaka modloslužbe, ktorej smrteľné následky si vôbec neuvedomujú.

Jediný spôsob, ako zablokovať tento Satanov signál, je prestať s modloslužbou a skoncovať s prijímaním jeho, t.j.lživých myšlienok. A na to je potrebné rozlišovanie duchovných záležitostí, poznanie Božej vôle a moc Ducha Svätého v nás. Ľudský duch je spočiatku dobrý, ale bez Ducha Svätého priamo v nás, je ovplyvňovaný a deformovaný duchom tohto sveta. A ak sa duša nestráži, je človek pohltený Satanovými negatívnymi postojmi. Aby takým človek nebol, dáva Boh tým, ktorí poslúchli Jeho príkaz byť znovuzrodený, k dispozícii svojho Svätého Ducha, aby nám pomohol rozlišovať duchovné veci, ktoré našimi piatimi zmyslami rozlišovať nedokážeme a nemôžme.

2Kr 6,14-17: Preto tam poslal kone a vozy a mocný oddiel vojakov; a prišli v noci a obkľúčili mesto. A keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, hľa, mesto obkľučovala armáda s koňmi a vozmi. A sluha mu povedal: Beda, môj pane! Čo budeme robiť? A on odpovedal: Neboj sa; lebo tých, čo sú s nami, je oveľa viac ako tých, čo sú s nimi. A Elizeus sa modlil: Pane, otvor mu oči, nech vidí. A Pán otvoril oči sluhu a on videl; a hľa, vrch okolo Elizea bol plný koní a ohnivých vozov.

Je pravdepodobné, že Elizeus nemohol doslova vidieť všetky tieto duchovné bytosti, ktoré tam vonku na vrchu boli. Ale vierou, očami viery – pretože poznal Boha, pretože bol blízko Bohu – pochopil, že Boh bol vždy s Ním, a že jeho aj jeho služobníka Elizea chránila obrovská armáda anjelských bytostí.

Bola tam tá armáda vždy? Možno tam bola iba preto, že tam bola sýrska armáda. Ale ani na tom, či tam bol jeden alebo veľa anjelov, nezáleží. Je to skutočne dôkaz Boha prostredníctvom Elizea a prostredníctvom videnia tomuto mladému mužovi, že kde Boh naozaj je, tam sú veci naklonené v náš prospech. Nemusíme sa báť tých, ktorí prídu proti nám. Treba si len uvedomiť, že je tu omnoho viac tých, čo sú za nás, než proti nám. Ale aj fakt, že okolo nás sa odohráva obrovská duchovná aktivita, ktorú nie sme fyzicky schopní rozlíšiť. Napriek tomu tu je. Boh nám tu ukazuje, že je to pravda.

Boh chce, aby nás táto pasáž povzbudila, lebo onedlho budeme svedkami anjelských bytostí na zemi ako ešte nikdy v histórii stvorenia.

Čo z príbehu máme pochopiť je, že Boh je väčší než akákoľvek núdzová situácia, v ktorej sa môžeme ocitnúť. V Žalme 34:7 nám hovorí: „Anjel PÁNOV sa utáborí všade okolo tých, ktorí sa Ho boja, a vyslobodzuje ich.“ Podmienkou je bázeň pred Bohom. Bezbožných Boh nechráni ani nezachráni. Elizeus duchovným rozlišovaním pochopil, že veci sa dejú okolo neho, a z toho istého dôvodu, ak máš Božieho Ducha, by si mal byť na to citliví aj ty, pretože Božie Slovo jasne hovorí, že sa to skutočne deje.

Väčšina ľudí vidí len fyzickým zrakom. V skutočnosti, fyzickým zrakom môžeme vidieť len to fyzické. Ale súčasťou spôsobu, prostriedkom, ktorým konáme, musí byť vedenie Duchom Svätým. Ježiš Kristus je Boh a je Duch. On je Vodcom svojej Cirkvi. ON JEDINÝ. Sľúbil nám, že nás nikdy nezanechá ani neopustí. Ale tak isto tu existujú aj duchovné bytosti, ktoré ovládajú a vedú falošnú jednotnú svetovú cirkev (aj falošné kresťanostvo), a duchovné bytosti tej istej, nepriateľskej armády, ktoré vládnu vo svete a kontrolujú ho skrze vladárov, ktorých zotročili.

Písmo učí, že na zemi UŽ SÚ, nie budú, ale UŽ SÚ dva tábory anjelských armád. Zo správ Pentagonu už dnes vidíme, že je to pravda a onedlho ich uvidíme na vlastné oči. Keďže sú to duchovné bytosti, ktoré sú schopné materializácie, aj zmeny formy v našom svete, je životne dôležité byť na ten čas pripravený predovšetkým duchovne. Prečo? Lebo len tí, ktorí budú jedno s Kristom – Veliteľom Nebeských Armád, len tí, ktorí budú plní moci Ducha Svätého, budú schopní a dokážu vykonávať na zemi všetko, čo náš Pán s autoritou Jemu vlastnou.

Musíme ale chcieť vidieť, že v záležitostiach ľudí prebieha skutočná, duchovná aktivita; že Boh nesedí nečinne kdesi, ani necháva veci, aby sa diali len tak. On má svojich služobných duchov, ktorí plnia Jeho príkazy, aby pomáhali Jeho vyvoleným. O problémoch, ktoré zažívame Boh už rozhodol a na nás je zjednotiť sa s Ním pre ich úspešné zdolanie. Vidíme to aj v histórii. Mesto Jericho žilo v sebaklame nesmiernej pýchy na svoje mocné hradby, ale Boh, ktorý je Duch, ich nechal padnúť. Belshazzar bol veľmi pyšný na moc a silu Babylonu, no padol v noc, keď Boh rozhodol, že je čas zmeniť jeho svetovú vládu za inú.

Boží anjeli slúžia svojmu Kráľovi – Ježišovi, ale sú aktívni aj v našom prostredí (na zemi) a zabezpečujú, aby sa plnil Boží zámer. To isté, ale opačným smerom robia Satanovi anjeli, dnes zvaní: bohovia, hviezdni ľudia, UFO, UAP, ET’s, aliens, vyspelé mimozemské civilizácie atď. Nazvi ich ako chceš, je to stále tá istá, duchovná zloba, schopná materializácie aj zmeny formy v našom svete, ktorej veliteľom je Satan sám.

Nám, ľuďom, je skrze znovuzrodenie daná unikátna možnosť stať sa Božími Deťmi a súčasťou Božej, neporaziteľnej armády. Voľba je na nás.

Je najvyšší čas!

Najnovšie príspevky